Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män arbetar med olika saker, i olika sektorer, på olika positioner och tjänar olika mycket. Kvinnor och män delar dessutom långt ifrån lika på ansvaret för hem och familj. Kvinnor och män har alltså skilda förutsättningar att delta fullt ut i arbetslivet. Det får både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att sammanställa kunskap om kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet och vad de kan bero på. Här på vår hemsida hittar du information om oss, vårt uppdrag och vad vi har på gång.