vardman

Publikationer

En viktig del av delegationens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet. Under fliken lästips har vi samlat länkar till många av de utredningar som redan är gjorda. Där får du också tips om relevant forskning och andra texter som vi tycker är läsvärda.

Vi kommer också att publicera egna forskningsrapporter, bland annat en som handlar om arbete och familj. Arbetet med att författa dessa rapporter pågår. Så fort de är färdiga kommer du att kunna ladda ner dem härifrån.