raddningstjanst

Seminarium: Yrke, karriär och lön

Stockholm, Novare, Arsenalsgatan 8C, plan 1, tisdagen den 2 december kl. 7.45-9.30

Nu släpper JA-delegationen två nya forskningsrapporter om yrke, karriär och lön. Professor Karin Thorburn, Handelshögskolan i Oslo presenterar forskningsantologin ”Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden” och professor Anna Wahl, KTH, presenterarforskningsantologin ”Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv”.

Anmäl dig gärna så snart som möjligt och senast den 24 november till cecilia.wilmhardt@novare.se. Antalet platser är begränsat.