Överlämning slutbetänkande torsdagen den 4 juni 2015

Torsdagen den 4 juni kl. 15.00-17.00 lämnar JA-delegationen över sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Delegationens ordförande Anna Hedborg presenterar delegationens slutsatser och förslag, därefter följer ett panelsamtal med några av delegationens ledamöter.

Inbjudan och anmälan till seminariet finns här.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet – JA-delegationen – har bland annat haft i uppdrag att sammanställa kunskap om vad bristen på jämställdhet i arbetslivet beror på och lämna förslag på vad som kan göras för att öka jämställdheten.