motesdam

Stafettpinnen – en konferens om jämställdhetspolitiska satsningar då, nu och i framtiden

Den 17 januari anordnar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) heldagskonferensen Stafettpinnen – jämställdhetspolitiska satsningar då, nu och i framtiden. Konferensen tar avstamp i tidigare regeringsinitiativ/utredningar av betydelse för arbetet med jämställdhet i arbetslivet. Vilken kunskap, vilka erfarenheter, förslag och frågeställningar genererade dessa initiativ? Vilka utmaningar respektive framgångsfaktorer upplevde de – utredare och politiker – som var verksamma då? Är dessa slutsatser fortfarande giltiga? Och vad krävs för att vi ska komma framåt i arbetet för ett jämställt arbetsliv?