spiraltrapp_mot_tak

Avslutat uppdrag

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet – JA-delegationen – har lämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och därmed avslutat sitt uppdrag.

För frågor vänligen vänd er till arbetsmarknadsdepartementet.