Fakta och siffror

Här kommer JA-delegationen att lägga ut fakta och siffror som berör jämställdhet i arbetslivet med jämna mellanrum. Använd gärna materialet för spridning, diskussion och förändringsarbete.

Vi har för närvarande problem med att uppdatera hemsidan. Nya fräscha siffror kommer när problemet är löst!

2013-05-17

Det obetalda arbetet: + 47 minuter, 7 veckor, 6 år!

klocka_tid

Statistiska Centralbyråns (SCB) tidsanvändningsundersökningar ger en bild av människors vardagsliv. Genom den kan man se hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter. Syftet med undersökningen är bland annat att beskriva skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning.

I undersökningen kan man se att män och kvinnor arbetar ungefär lika mycket under arbetsveckorna men att män i större utsträckning får betalt för sitt arbete. Under de senaste 20 åren har kvinnorna minskat sitt obetalda arbete med drygt en timme per vardagsdygn. Under samma period har männen ökat sitt obetalda arbete med 8 minuter.

I tidsanvändningssundersökningen från 2012 visar SCB att kvinnor arbetar obetalt 47 minuter mer än män en genomsnittsdag. Det kanske inte låter så mycket men över ett år blir det 7 arbetsveckor och över ett arbetsliv motsvarar det 6 år.

vag_kv_och_man

2013-03-19

Tre mått på inkomstskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige 2011

tre_matt_pa_inkomstskillnader

Om alla – både kvinnor och män – jobbade heltid skulle kvinnor tjäna i genomsnitt 14,1 procent mindre än män. Beräknat på en medellön motsvarar det en inkomstskillnad före skatt på 4 400 kronor per månad, 52 800 kronor per år och 2,1 miljoner kronor över ett 40-årigt arbetsliv.

I verkligheten arbetar var tionde man och var tredje kvinna deltid. Det ökar den faktiska inkomskillnaden till närmare 25 procent. Beräknat på en medellön och adderat över ett 40-årigt arbetsliv motsvarar det en inkomstskillnad på drygt 3,6 miljoner kronor. Så mycket mindre tjänar, i verkligheten, en genomsnittlig svensk kvinna än en genomsnittlig svensk man över ett arbetsliv.

Ett annat sätt att beskriva löneskillnaden mellan kvinnor och män är att analysera hur stor löneskillnaden skulle vara om kvinnor och män i genomsnitt var lika gamla, hade likadan utbildning och arbetade i samma yrken och sektorer. Det kallas standardvägning. Om man gör det återstår en löneskillnad mellan kvinnor och män på 5,9 procent. Den skillnaden kan inte förklaras av några yttre observerbara skillnader mellan kvinnor och män i ålder, utbildning, yrke eller sektor. Drygt en femtedel av löneskillnaden mellan kvinnor och män kan alltså inte förklaras av några yttre, observerbara faktorer.

Vilket mått tycker du är intressantast?

Diskutera gärna på twitter, #JAdelegationen

Lästips:

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012