Yrke, karriär och lön

Den 2 december samlades närmare 80 personer på Novare för ett frukostseminarium och för att lyssna på när professor Anna Wahl från KTH och professor Karin Thorburn från Handeshögskolan i Oslo presenterade JA-delegationens två senaste forskningsrapporter.

I den första rapporten SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden (SOU 2014:81) och gör författarna en bred genomgång av ojämställdheten i arbetslivet. Kvinnor och män befinner sig fortfarande  i väldigt stor utsträckning i olika sektorer och yrken. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att de har olika yrken. Lönerna i de stora kvinnodominerade yrkena är låga. Samtidigt är det nästan inga löneskillnader mellan könen i låglöneyrken. Löneskillnaderna är istället störst där lönerna är högst.

I den andra rapporten Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv (SOU 2014:80) följer upp hur synen på kvinnliga ledare har förändrats de senaste tjugo åren.Rapporten visar också att det inte räcker med kunskap för att bryta mot etablerade rekryteringsmönster. Viljan och medvetenheten måste vara hög genom hela rekryteringsprocesse

Presentationer:

Professor Karin Thorburn, Handelshögskolan i Oslo

Professor Anna Wahl, KTH